Bila Otak Berfungsi

.....aktiviti meraPu meraban.....

tekanan jiwa melanda jiwaooooooooooooooooooo....................

masyarakat sampah merata2.......................................

cubaa lihatlaahh kita..melakunkann cinta...masihkaahh ada cintaaa..kitaaaa........